Przeprowadzenie zabiegu bezpłatnej sterylizacji/kastracji psa/kota przebywającego stale na terenie Gminy Gryfino, posiadającego właściciela

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMK I/7B

31.01.2019 r.

PRZEPROWADZENIE ZABIEGU BEZPŁATNEJ STERYLIZACJI/KASTRACJI PSA/KOTA  PRZEBYWAJĄCEGO STALE NA TERENIE GMINY GRYFINO,  POSIADAJĄCEGO WŁAŚCICIELA
Podstawa prawna:
1. art. 11a ust. 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 122).
2. §2 pkt 9 i §9 Załącznika do Uchwały Nr XLV/458/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2018 roku”.  
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
druki:
  1. druk wniosku  lub
  2. załączniki: kopia aktualnego dowodu szczepienia przeciwko wściekliźnie (dotyczy psów)

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do miesiąca, w sprawach szczególnie złożonych – do dwóch miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Komunalnej (symbol – BMK)
– tel.: 91-416-20-11, 91-416-22-10 wew. 214, 208; e-mail: gospodarka.komunalna@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

  • W przypadku usług sterylizacji/kastracji psów wymagane jest aktualne szczepienie zwierzęcia przeciwko wściekliźnie.
  • Informacja o złożonym wniosku jest przekazywana lekarzowi weterynarii, świadczącemu na rzecz Gminy Gryfino przedmiotowe usługi weterynaryjne – lekarz weterynarii ustala z właścicielem zwierzęcia termin przeprowadzenia zabiegu.
  • Przed przeprowadzeniem zabiegu zwierzę powinno zostać poddane przynajmniej 12-godzinnej głodówce.
  • Po wykonanym zabiegu i zakończeniu leczenia pozabiegowego, wnioskodawca potwierdza wykonanie usługi na wypełnionym przez lekarza weterynarii druku (Część II wniosku).
  • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.