Najem lokalu zamiennego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMK III/2I

25.01.2023 r.

NAJEM LOKALU ZAMIENNEGO

Podstawa prawna:
1. art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172 ze zm.),
2. § 10 Uchwały Nr XXVIII/239/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2021 r. poz. 595).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. wniosek o najem lokalu zamiennego  lub ,
  2. załączniki:
    • podanie uzasadniające wniosek o najem lokalu zamiennego
    • inne dokumenty (np. zaświadczenia lekarskie)

II. OPŁATY:
nie podlega opłacie skarbowej

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
zależny od dostępności wolnych lokali

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Komunalnej (symbol – BMK)
– tel.: 91-416-20-11 wew. 215, e-mail: gospodarka.komunalna@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
opłata za odwołanie – nie pobiera się.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów. Kompletny wniosek przedkładany jest Komisji Mieszkaniowej do zaopiniowania. Pozytywnie zaopiniowany wniosek zostaje przyjęty do realizacji, a w dalszej kolejności włączony na listę mieszkaniową. Realizacja przydziału lokali zamiennych następuje zgodnie z polityką mieszkaniową i możliwościami lokalowymi Gminy.