Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/480/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2005r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/580/02 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów.

UCHWAŁA NR XXXVII/480/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 czerwca 2005r.
 

zmieniająca uchwałę Nr XLVI/580/02 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów.

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1760) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLVI/580/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów wprowadza się następujące zmiany:

  1. w numerze obwodu głosowania 3, kolumna "Granice obwodu głosowania" otrzymuje brzmienie:
    "Część miasta Gryfina obejmująca ulice: Łużycką od nr 2 do nr 74 (włącznie) parzyste i nieparzyste, Władysława Łokietka, Mieszka I, Podgórną, Ks. Jerzego Popiełuszki, Wincentego Witosa, Wodnika."
  2. w numerze obwodu głosowania 4, kolumna "Granice obwodu głosowania" otrzymuje brzmienie:
    "Część miasta Gryfina obejmująca ulice: Brzozową, Czechosłowacką, Generała Andersa, Łużycką od nr 75 do nr 169 (włącznie) parzyste i nieparzyste, Wierzbową, Topolową."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, rozplakatowanie obwieszczeń na terenie miasta i gminy Gryfino, publikację w prasie lokalnej oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Nycz

 

Uzasadnienie

W związku z zarządzonymi wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian do dotychczasowych granic obwodu głosowania nr 3 oraz nr 4.
Powyższe zmiany spowodowane są nadaniem uchwałą Rady Miejskiej nowych nazw ulic na terenia miasta Gryfina.
W okresie pomiędzy wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 13 czerwca 2004r a wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 25 września 2005 oraz wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 9 października 2005r. zostały uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nadane nowe nazwy ulic w miejscowości Gryfino:

  • Uchwałą Nr XXXI/429/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 lutego 2005r.  - ul. Brzozowa,
  • Uchwałą Nr XXIX/406/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004r. - ul. Ks. Jerzego Popiełuszki.

W związku z powyższym zaistniała konieczność dopisania nowych nazw ulic do granic obwodu głosowania w celu umożliwienia wyborcom zrealizowania prawa do udziału w wyborach.

Aktualna liczba mieszkańców w obwodzie głosowania nr 3 po dokonaniu zmian wynosiłaby 1748, natomiast w obwodzie nr 4 - 1526 /ustawowa granica wynosi do 3.000 mieszkańców/.

Sporządziła:
J. Satanowska
 

Załącznik
do uchwały Nr XXXVII/480/05
Rady  Miejskiej  w Gryfinie
z  dnia 30 czerwca 2005r.”

 

 Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania
1 Część miasta Gryfina obejmująca ulice:
Bałtycką, Bolesława Chrobrego nr nieparzyste, Energetyków,
Tadeusza Kościuszki, Nadodrzańską, Piastów.
2 Część miasta Gryfina obejmująca ulice:
Bolesława Chrobrego nr parzyste, Kościelną, Niepodległości,  Parkową,
Adama Rapackiego, Sportową, Sprzymierzonych.
3 Część miasta Gryfina obejmująca ulice:
Łużycką od nr 2 do nr 74 parzyste i nieparzyste, Władysława Łokietka,Mieszka I,
Ks. Jerzego Popiełuszki, Podgórną, Wincentego Witosa, Wodnika.
4 Część miasta Gryfina obejmująca ulice:
Brzozową, Czechosłowacką, Generała Andersa, Łużycką od nr 75 do nr 169
parzyste i nieparzyste, Wierzbową, Topolową.
5 Część miasta Gryfina obejmująca ulice:
Adama Asnyka, Armii Krajowej, Artyleryjską, Kwiatową, Zygmunta Krasińskiego
 nr nieparzyste od 1 do 11 i nr parzyste od 2 do 38, Lechicką, Letnią,
Adama Mickiewicza, Ogrodową, Okrężną,  Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa,
Władysława Reymonta,  Henryka Sienkiewicza, Słoneczną, Juliusza Słowackiego,
 Stanisława Wyspiańskiego,  Stefana Żeromskiego.
6 Część miasta Gryfina obejmująca ulice:
Zygmunta Krasińskiego nr parzyste od 40 do 80 i nr nieparzyste od 13 do 77,
Kolejową,  9 Maja, Marii Konopnickiej.
7 Część miasta Gryfina obejmująca ulice:
Jana Pawła II, Zygmunta Krasińskiego nr nieparzyste od 85 do 151
i nr parzyste od 82 do 110.
8 Część miasta Gryfina obejmująca ulice:
Jarosława Iwaszkiewicza, 11 Listopada od nr 18, Wojska Polskiego.
9 Część miasta Gryfina obejmująca ulice:
Flisaczą nr 2 i nieparzyste od nr 1 do 47, Bolesława Krzywoustego, Garbarską,
1 Maja, Słowiańska, Targową.
10 Część miasta Gryfina obejmująca ulice:
Flisaczą nieparzyste od nr 51 i parzyste od nr 4, Grunwaldzką, Hugo Kołłątaja,
Krótka, Kujawską, Bolesława Limanowskiego, 11 Listopada od nr 2 do nr 16 C,
Mazowiecką, Mazurską, Orląt Lwowskich, Pionierów, Podlaską, Pomorską,
Stanisława Staszica, Śląska, Szczecińską, Fabryczną, Łączną, Rybacką, Wodną,
 Zielną.
11 Miejscowości:
Czepino, Dębce, Nowe Brynki, Żabnica
12 Miejscowości:
Chlebowo, Daleszewo, Łubnica, Raczki, Radziszewo, Stare Brynki
13 Miejscowości:
Wełtyń, Wirów, Wirówek
14 Miejscowości:
Gardno, Wysoka Gryfińska
15 Miejscowości:
Chwarstnica, Drzenin, Mielenko Gryfińskie, Osuch, Sobieradz
16 Miejscowości:
Borzym, Dołgie, Parsówek, Sobiemyśl
17 Miejscowości:
Krajnik, Krzypnica, Pastuszka, Nowe Czarnowo
18 Miejscowości:
Bartkowo, Ciosna, Gajki, Pniewo, Steklinko, Steklno, Szczawno, Śremsko, Włodkowice, Zaborze, Żórawie, Żórawki