Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 8 maja 2012r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołów 23/12, 24/12.

II. Kontrola remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino – komisja wyjazdowa.

III. Kontrola wykonania postanowień umowy sprzedaży 80% udziałów PEC Sp. z o.o.

IV. Wolne wnioski i informacje.