Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 18 czerwca 2012r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

II. Wypracowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad XXII sesji Rady Miejskiej punktu: podjęcie uchwały w sprawie złożenia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

III. Wolne wnioski i informacje.