Porządek obrad

Porządek obrad
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 16 sierpnia 2012 r.

I. Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Kontrola stanu mienia komunalnego w Nowym Czarnowie, przejętego od Marszałka Województwa przez Gminę Gryfino.

III. Wypracowanie projektów uchwał do:

  1. skargi członków Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Chrobrego 8-14 w Gryfinie na niezgodny z przepisami prawa sposób zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Gryfino.
  2. skargi przedstawicieli Kupców-Handlowców Targowiska Miejskiego w Gryfinie na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
  3. skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie.

IV. Wypracowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli w zakresie remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino.

V. Wolne wnioski i informacje.