Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 19 września 2012r. godz. 900

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Wypracowanie wniosków pokontrolnych w sprawie remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino oraz wykonania postanowień umowy sprzedaży 80% udziałów PEC Sp. z o.o.

III. Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2012r.

IV. Wolne wnioski i informacje.