Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.4.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodów służbowych

ZARZĄDZENIE NR 120.4.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 lutego 2013 r.


w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodów służbowych

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniem Nr 120.32.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 czerwca 2011 r., zarządzeniem Nr 120.35.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 września 2012 r., zarządzeniem Nr 120.39.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 01 października 2012 r. zarządzam, co następuje:

§1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. samochodów służbowych:

  1. Samochód osobowy marki – PEGUEOT, model – 307, wersja – XR, rok produkcji – 2003.
  2. Samochód ciężarowy do 3,5 t marki – Renault, model – Kangoo, rok produkcji – 2006.

§2. Tryb i zasady przeprowadzenia przetargu określa Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodów służbowych marki Peugeot 307 oraz Renault Kangoo, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Straży Miejskiej.

§4. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

Uzasadnienie:

W związku ze sprzedażą samochodów służbowych:

  1. Samochód osobowy marki – PEGUEOT, model – 307, wersja – XR, rok produkcji – 2003.
  2. Samochód ciężarowy do 3,5 t marki – Renault, model – Kangoo, rok produkcji – 2006.

będących w użytkowaniu Straży Miejskiej niezbędnym jest przygotowanie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodów służbowych oraz opracowanie regulaminu przeprowadzenia przetargu.