Lista obecności

Lista obecności ze wspólnego posiedzenia
członków Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej,
Komisji Rewizyjnej i Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
w dniu 18 grudnia 2012 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1.  De La Torre Ewa obecna obecna
2.  Figas Tadeusz obecny obecny
3.  Guga Rafał obecny obecny
4.  Kuduk Eugeniusz obecny obecny
5.  Kasprzyk Elżbieta obecna obecna
6.  Kardasz Jarosław obecny obecny
7.  Namieciński Tomasz obecny obecny
8.  Nikitińska Janina obecna obecna
9.  Nikitiński Paweł obecny obecny
10.  Piasecki Jerzy obecny obecny
11.  Robak Eugeniusz obecny obecny
12.  Radawiec Ryszard obecny obecny
13.  Trzepacz Zenon obecny obecny
14.  Suchomski Marek obecny obecny
15.  Witowska Jolanta obecna obecna