Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 9 sierpnia 2012r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Rozpatrzenie skargi członków wspólnoty mieszkaniowej na niezgodny z przepisami prawa sposób zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Gryfina.

III. Zajęcie stanowiska do Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzającego nieważność uchwały Nr XXII/197/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie.

IV. Wolne wnioski i informacje.