Sesja nr XXXII

UCHWAŁA NR XXXII/278/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/263/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Lista załączników:
UCHWAŁA NR XXXII/278/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 kwietnia 2013r. [177564 bajtów]