Rok 2014 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.42.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 grudnia 2014 r. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na I sesji w dniu 1 grudnia 2014 r. i na II sesji w dniu 5 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.42.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 grudnia 2014 r.
 

w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na I sesji w dniu 1 grudnia 2014 r. i na II sesji w dniu 5 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na I sesji w dniu 1 grudnia 2014 r. i na II sesji w dniu 5 grudnia 2014 r. odpowiadają:

Nr
uchwały:
W sprawie: Wydział/jednostka:
I/1/14 wyboru Przewodniczącej Rady Miejskiej w Gryfinie Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
I/2/14 wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Gryfinie Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
II/3/14 wyboru przewodniczącego komisji Rady Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
II/4/14 wyboru przewodniczącego komisji Rady Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
II/5/14 wyboru przewodniczącego komisji Rady Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
II/6/14 wyboru przewodniczącego komisji Rady Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
II/7/14 wyboru pozostałych członków komisji Rady Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
II/8/14 wyboru pozostałych członków komisji Rady Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
II/9/14 wyboru pozostałych członków komisji Rady Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
II/10/14 wyboru pozostałych członków komisji Rady Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
II/11/14 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Wydział Organizacyjny

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na I sesji w dniu 1 grudnia 2014 r. i na II sesji w dniu 5 grudnia 2014 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na I sesji w dniu 1 grudnia 2014 r. i na II sesji w dniu 5 grudnia 2014 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.