Rok 2014 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.35.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 września 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 120.17.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków.

ZARZĄDZENIE NR 120.35.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 września 2014 r.
 

zmieniające Zarządzenie Nr 120.17.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami: Nr 120.15.2014 z dnia 12 maja 2014 r. oraz Nr 120.25.2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 120.17.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków (zmienionym Zarządzeniem Nr 120.47.2012 z dnia 7 listopada 2012 r.) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dla każdego sołectwa ustalam opiekuna spośród pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie:

1. Sołectwo Bartkowo - opiekun: Czaczyk Jacek
2. Sołectwo Borzym - opiekun: Ostrówka Olga
3. Sołectwo Chlebowo - opiekun: Matyszczyk Edyta
4. Sołectwo Chwarstnica - opiekun: Snoch Żaneta
5. Sołectwo Czepino - opiekun: Lewandowska Małgorzata
6. Sołectwo Daleszewo - opiekun: Cieślak Daniel
7. Sołectwo Dołgie - opiekun: Rataj Kinga
8. Sołectwo Drzenin - opiekun: Głuszko Tomasz
9. Sołectwo Gardno - opiekun: Kida Małgorzata
10 Sołectwo Krajnik - opiekun: Wicińska Magdalena
11. Sołectwo Krzypnica - opiekun: Wróbel Sylwia
12. Sołectwo Mielenko Gryfińskie - opiekun: Kuryło Renata
13. Sołectwo Nowe Czarnowo - opiekun: Sadowska Aneta
14. Sołectwo Parsówek - opiekun: Adamczyk Daniel
15. Sołectwo Pniewo - opiekun: Szatanik Natalia
16. Sołectwo Radziszewo - opiekun: Marcjasz Beata
17. Sołectwo Sobiemyśl - opiekun: Waszczyk Maria
18. Sołectwo Sobieradz - opiekun: Karolczyk Beata
19. Sołectwo Steklinko - opiekun: Skrzyniarz Sylwia
20. Sołectwo Steklno - opiekun: Siwek Wiesława
21. Sołectwo Stare Brynki - opiekun: Smołuch Małgorzata
22. Sołectwo Wirów - opiekun: Kozak Izabela
23. Sołectwo Wełtyń - opiekun: Grzegorczyk Agnieszka
24. Sołectwo Włodkowice - opiekun: Olchowska Aleksandra
25. Sołectwo Wysoka Gryfińska - opiekun: Kisielica Monika
26. Sołectwo Żabnica - opiekun: Ekiert Joanna
27. Sołectwo Żórawie - opiekun: Adamczyk Iwona
28. Sołectwo Żórawki - opiekun: Kowalska Joanna”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór nad zarządzeniem powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zmiany personalne w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie spowodowały konieczność wskazania innych pracowników Urzędu na opiekunów sołectw gminy Gryfino.

Sporządziła:
Izabela Buckowska