Sesja nr I

UCHWAŁA NR I/2/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Gryfinie

UCHWAŁA NR I/2/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 1 grudnia 2014 r.


w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Gryfinie

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się co następuje:

§ 1. W przeprowadzonym głosowaniu tajnym wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Gryfinie wybrano radnych:

  • Zdzisława Kmieciaka,
  • Tomasza Namiecińskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk