Sesja nr II

UCHWAŁA NR II/8/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru pozostałych członków komisji Rady

UCHWAŁA NR II/8/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 5 grudnia 2014 r.


w sprawie wyboru pozostałych członków komisji Rady

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072)  i w związku z § 22 ust. 3 Statutu Gminy Gryfino stanowiącym załącznik do uchwały nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 47, poz. 803 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Do składu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej powołuje się radnych:

  • Bogdana Wardę,
  • Tomasza Namiecińskiego,
  • Leszka Jaremczuka,
  • Marcina Parę,
  • Marcina Pazika.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk