Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2/XIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/XIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9A/XIV Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska
9B/XIV Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska
10/XIV pozytywnie Komisja nie otrzymała projektu uchwały pozytywnie Komisja nie otrzymała projektu uchwały