Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXIX sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej
1/XXIX Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację
do wiadomości
Komisja przyjęła informację
do wiadomości
Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/XXIX Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła
stanowiska
Komisja nie zajęła
stanowiska
Komisja nie zajęła
stanowiska
3/XXIX pozytywnie negatywnie negatywnie pozytywnie
4/XXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
12/XXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie