Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

 
DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XXIII Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości załącznik nr 1 Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
2/XXIII Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
3/XXIII Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
4/XXIII Komisja przyjęła  informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła  informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
5/XXIII Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
6/XXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XXIII pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie pozytywnie
11/XXIII pozytywnie pozytywnie negatywnie pozytywnie
12/XXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
13/XXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
14/XXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
15/XXIII negatywnie negatywnie negatywnie negatywnie
16/XXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
17/XXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
 

Załącznik nr 1 do DRUKU NR 1/XXIII
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wnioskuje o szczegółowe zestawienie odnośnie otwartego konkursu ofert.