Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XLVII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

 
DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XLVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2/XLVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/XLVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XLVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie