Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXXII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XXXII Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/XXXII Komisja nie zajęła  stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska
3/XXXII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XXXII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XXXII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XXXII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7a/XXXII negatywnie negatywnie negatywnie negatywnie
7b/XXXII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XXXII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XXXII pozytywnie Komisja nie otrzymała projektu uchwały pozytywnie Komisja nie otrzymała projektu uchwały
10/XXXII negatywnie Komisja nie otrzymała projektu uchwały negatywnie Komisja nie otrzymała projektu uchwały
11/XXXII Komisja nie otrzymała projektu uchwały Komisja nie otrzymała projektu uchwały pozytywnie Komisja nie otrzymała projektu uchwały