Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na VI sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

 
DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/VI Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
2/VI Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości zał. nr 1 zał. nr 3 Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
3/VI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/VI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/VI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/VI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/VI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/VI pozytywnie zał. nr 2 pozytywnie pozytywnie
9/VI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/VI pozytywnie Komisja nie otrzymała projektu uchwały pozytywnie Komisja nie otrzymała projektu uchwały
 
  • zał. nr 1 – Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskuje do Burmistrza Miasta Gminy Gryfino o rozważenie możliwości zmiany wydawania Karty Dużej Rodziny w wydziale UMiG.
  • zał. nr 2 – Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskuje o zmianę zasad rozliczania opłat i wprowadzenie zwolnień do końca maja bieżącego roku.
  • zał. nr 3 -  Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wnioskuje o pilne stworzenie mieszkań chronionych lub przedstawienie planu ich stworzenia.