Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na III sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

 

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/LIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/LIII pozytywnie załącznik nr 1 załącznik nr 1 pozytywnie
4/LIII pozytywnie pozytywnie   pozytywnie pozytywnie
5/LIII pozytywnie załącznik nr 2 załącznik nr 2 pozytywnie
6/LIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/LIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/LIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/LIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
 

Załącznik nr 1 – Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wraz z komisją Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wnioskują o zmianę zapisu § 3 na „W stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej termin i miejsce wykonywania zadania oraz rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa wiceprzewodniczący starszy wiekiem, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący młodszy wiekiem”.

Załącznik nr 2 - Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wraz z komisją Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wnioskują o desygnowanie do składu Komisji Mieszkaniowej następujących radnych: Jolanta Witowska, Czesław Skonecki, Zenon Trzepacz, Małgorzata Wisińska.