Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XXXVIII Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
1-1/XXXVIII Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
1-2/XXXVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2/XXXVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/XXXVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XXXVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XXXVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XXXVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XXXVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XXXVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XXXVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XXXVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XXXVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
12/XXXVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
13/XXXVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska
14/XXXVIII Komisja nie otrzymała projektu uchwały Komisja nie otrzymała projektu uchwały pozytywnie Komisja nie otrzymała projektu uchwały
15/XXXVIII Komisja nie otrzymała projektu uchwały Komisja nie otrzymała projektu uchwały pozytywnie Komisja nie otrzymała projektu uchwały