Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

DRUK NR

  Komisja
Rewizyjna
Komisja Spraw
Społecznych i Bezpieczeństwa
Publicznego
Komisja Planowania Przestrzennego,
Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony
Środowiska
Komisja Budżetu,
Finansów, Rolnictwa i
Aktywności Gospodarczej
1/XL Komisja przyjęła
informację do
wiadomości
Komisja przyjęła
informację do
wiadomości
Komisja przyjęła
informację do
wiadomości
Komisja przyjęła
informację do
wiadomości
2/XL Komisja przyjęła
sprawozdanie do
wiadomości
Komisja przyjęła
informację do
wiadomości
Komisja przyjęła
informację do
wiadomości
Komisja przyjęła
informację do
wiadomości
3/XL Komisja przyjęła
raport do
wiadomości
Komisja przyjęła
raport do
wiadomości
Komisja przyjęła
raport do
wiadomości
Komisja przyjęła
raport do
wiadomości
4/XL pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XL pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XL pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XL pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XL pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XL pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XL pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XL pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
12/XL pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
13/XL negatywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
14/XL pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
15/XL pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
16/XL pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
17/XL pozytywnie pozytywnie negatywnie W wyniku głosowania komisja nie zajęła stanowiska