Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XI sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XI Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/XI Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
3/XI Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska
4/XI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XI Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XI Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XI pozytywnie pozytywnie negatywnie negatywnie
8/XI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XI pozytywnie pozytywnie negatywnie negatywnie
10/XI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XI negatywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
12/XI skarga bezzasadna pozytywnie pozytywnie pozytywnie
13/XI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
14/XI pozytywnie Komisja nie otrzymała projektu uchwały pozytywnie Komisja nie otrzymała projektu uchwały
15/XI Komisja nie otrzymała projektu uchwały Komisja nie otrzymała projektu uchwały pozytywnie Komisja nie otrzymała projektu uchwały