Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i  Bezpieczeństwa  Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XXXIII Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska negatywnie Komisja nie zajęła stanowiska
2/XXXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/XXXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XXXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XXXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XXXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XXXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XXXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XXXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XXXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XXXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie