Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXXV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XXXIV Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
2/XXXIV Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
3/XXXIV Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
4/XXXIV Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
5/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie  pozytywnie
6/XXXIV negatywnie pozytywnie negatywnie   negatywnie
7/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie  
11/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
12/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
13/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
14/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
15/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
16/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
17/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
18/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
19/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
20/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
21/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
22/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
23/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
24/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
25/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
26/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
27/XXXIV nie zajęła stanowiska Załącznik 1 nie zajęła stanowiska nie zajęła stanowiska
28/XXXIV pozytywnie Komisja nie otrzymała projektu uchwały pozytywnie pozytywnie
29/XXXIV pozytywnie Komisja nie otrzymała projektu uchwały pozytywnie pozytywnie

Załącznik nr 1 – Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego proponuje powołać komisję do spraw zniszczenia dokumentów złożonych Radzie Miejskiej w Gryfinie w składzie:

  1. Zenon Trzepacz,
  2. Łukasz Kamiński,
  3. Janusz Skrzypiński.