Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

            
DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XIII Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/XIII Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja nie otrzymała informacji Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
3/XIII Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie
4/XIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XIII Komisja nie zajęła stanowiska negatywnie pozytywnie negatywnie
12/XIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
13/XIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska
14/XIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
16/XIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie Załącznik nr 1.
17/XIII pozytywnie Komisja nie otrzymała projektu uchwały pozytywnie pozytywnie
 

Zał. nr 1 – Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wnioskuje, aby Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: „Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino” zostało uzupełnione o gwarancję dla Gminy Gryfino, że w związku z tak wysokim dofinansowaniem tego zadania Powiat, jako inwestor, umieści na wszystkich polach eksploatacji, tablicach informacyjnych, informacjach prasowych, w Internecie, w BIP, informację, jaki jest montaż finansowy zadania i jaki jest udział Gminy Gryfino w tym zadaniu.