Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XVI sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

 

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2/XVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/XVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
12/XVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
13/XVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
14/XVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
15/XVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
16/XVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
17/XVI Komisja nie otrzymała projektu uchwały Komisja nie otrzymała projektu uchwały pozytywnie pozytywnie