Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

 

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/IV pozytywnie pozytywnie nie zajęła stanowiska załącznik nr 1
2/IV pozytywnie pozytywnie nie zajęła stanowiska pozytywnie
3/IV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/iV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/IV pozytywnie pozytywnie  pozytywnie pozytywnie

 

Załącznik nr 1 – Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wnioskuje o przeniesienie kwoty 100 000 zł z działu 926 rozdziału 92605 do działu 600 rozdział 60016.