Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XLIX sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

 
DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej
1/XLIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2/XLIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/XLIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XLIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XLIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XLIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XLIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XLIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XLIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XLIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XLIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
13/XLIX Komisja nie zajęła stanowiska Załącznik nr 1 Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska
14/XLIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie

Załącznik nr 1 - Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego proponuje kandydaturę Radnego Łukasza Kamińskiego