Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2/XVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/XVII Komisja zapoznała się z propozycjami do planu pracy Rady Komisja wypracowała propozycje do planu pracy Rady Komisja zapoznała się z propozycjami do planu pracy Rady Komisja wypracowała propozycje do planu pracy Rady
4/XVII Komisja wypracowała projekt planu pracy Komisja wypracowała projekt planu pracy Komisja wypracowała projekt planu pracy Komisja wypracowała projekt planu pracy
5/XVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XVII Komisja nie otrzymała projektu uchwały Komisja nie otrzymała projektu uchwały pozytywnie Komisja nie otrzymała projektu uchwały