Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XLVI sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

 
DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XLVI Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/XLVI Komisja przyjęła ocenę zasobów pomocy społecznej za 2017 r. do wiadomości Komisja przyjęła ocenę zasobów pomocy społecznej za 2017 r. do wiadomości Komisja przyjęła ocenę zasobów pomocy społecznej za 2017 r. do wiadomości Komisja przyjęła ocenę zasobów pomocy społecznej za 2017 r. do wiadomości
3/XLVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XLVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XLVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XLVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XLVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XLVI pozytywnie Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 pozytywnie
9/XLVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XLVI Uznała skargę za bezzasadną nie zajęła stanowiska nie zajęła stanowiska nie zajęła stanowiska
11/XLVI Komisja nie otrzymała projektu uchwały pozytywnie pozytywnie Komisja nie otrzymała projektu uchwały
12/XLVI Komisja nie otrzymała projektu uchwały Komisja nie otrzymała projektu uchwały pozytywnie Komisja nie otrzymała projektu uchwały