Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXXI sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

 

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XXXI Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
2/XXXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/XXXI nie zajęła stanowiska nie zajęła stanowiska nie zajęła stanowiska nie zajęła stanowiska
4/XXXI nie zajęła stanowiska nie zajęła stanowiska nie zajęła stanowiska nie zajęła stanowiska
5/XXXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XXXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XXXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XXXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XXXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XXXI pozytywnie negatywnie pozytywnie pozytywnie
11/XXXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
12/XXXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
13/XXXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie