Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XLVIII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

 
DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej
1/XLVIII Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
1-1/XLVIII Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
1-2/XLVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2/XLVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/XLVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XLVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XLVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XLVIII pozytywnie Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 pozytywnie
7/XLVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XLVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XLVIII Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
10/XLVIII Komisja nie otrzymała projektu uchwały Komisja nie otrzymała projektu uchwały pozytywnie Komisja nie otrzymała projektu uchwały