Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XXV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2/XXV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/XXV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie