Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na V sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/V   Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości   Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości   zał. nr 2   Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
2/V   Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości   Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości   zał nr 2   Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
3/V   Komisja przyjęła raport do wiadomości     Komisja przyjęła raport do wiadomości     zał nr 3   Komisja przyjęła raport do wiadomości  
4/V   pozytywnie     pozytywnie   zał nr 4   pozytywnie
5/V   pozytywnie   pozytywnie   zał. nr 5   pozytywnie
6/V   pozytywnie   pozytywnie   pozytywnie   pozytywnie  
7/V   pozytywnie   pozytywnie   pozytywnie   pozytywnie
8/V   pozytywnie   pozytywnie   pozytywnie   pozytywnie
9/V   pozytywnie   pozytywnie   pozytywnie   pozytywnie  
10/V   pozytywnie   pozytywnie   pozytywnie   pozytywnie  
11/V   pozytywnie   pozytywnie   pozytywnie   pozytywnie  
12/V   pozytywnie   pozytywnie   pozytywnie   pozytywnie  
13/V   pozytywnie   pozytywnie   pozytywnie   pozytywnie  
14/V   pozytywnie   pozytywnie   pozytywnie   pozytywnie  
15/V   pozytywnie   pozytywnie   pozytywnie   pozytywnie  
16/V   pozytywnie   pozytywnie   pozytywnie   pozytywnie  
17/V   zał nr 1   pozytywnie   pozytywnie   nie zajęła stanowiska  
18/V   pozytywnie   nie zajęła stanowiska   pozytywnie   pozytywnie  
19/V   nie zajęła stanowiska   nie zajęła stanowiska   nie zajęła stanowiska   nie zajęła stanowiska  
20/V   nie zajęła stanowiska   nie zajęła stanowiska   nie zajęła stanowiska   nie zajęła stanowiska  
21/V   pozytywnie     nie zajęła stanowiska   pozytywnie     pozytywnie  
22/V   pozytywnie     nie zajęła stanowiska   pozytywnie     pozytywnie  
23/V   pozytywnie     nie zajęła stanowiska   pozytywnie     pozytywnie  
  •  Zał. nr 1 – Komisja Rewizyjna wypracowała projekt uchwały uznający wniosek za niezasadny.
  •  Zał. nr 2 – Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wnioskuje o uzupełnienie Sprawozdań GDK oraz Biblioteki publicznej w Gryfinie o uwagi i wnioski, w szczególności o wnioski do radnych.
  • Zał. nr 3 Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wnioskuje o dokładaniu należytej staranności przy przekazywaniu danych do firm sporządzających tego rodzaju dokumenty i większej staranności przy weryfikacji informacji. 
  • Zał. nr 4 - Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wnioskuje o zmianę zapisu w § 1 „- w okręgu wyborczym nr 8 dodaje się wyrazy: „Jesienną”, „Wiosenną” na zapis „- w okręgu wyborczym nr 8” po wyrazie „Pogodną” dodaje się wyrazy „Jesienną, Wiosenną”.
  • Zał. nr 5. - Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wnioskuje o: w § 1 słowa „wprowadza się następujące zmiany” zastępuje się słowami „ wprowadza się następującą zmianę”.