Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

 

  DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XXI   Komisja przyjęła informację do wiadomości   Komisja przyjęła informację do wiadomości   Komisja przyjęła informację do wiadomości   Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/XXI   Komisja przyjęła informację do wiadomości   Komisja przyjęła informację do wiadomości   Komisja przyjęła informację do wiadomości   Komisja przyjęła informację do wiadomości
3/XXI   pozytywnie   Załącznik nr 1   pozytywnie   Komisja nie zajęła stanowiska
4/XXI   pozytywnie   pozytywnie   pozytywnie   pozytywnie
5/XXI   pozytywnie   pozytywnie   pozytywnie   pozytywnie
6/XXI   pozytywnie   pozytywnie   pozytywnie   pozytywnie
7/XXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie   pozytywnie
8/XXI   Komisja nie zajęła stanowiska   Komisja nie zajęła stanowiska   Załącznik nr 2   Komisja nie zajęła stanowiska
9/XXI   pozytywnie     pozytywnie   pozytywnie   pozytywnie

Załącznik nr 1 – Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa publicznego wnioskuje:

  • aby drogom oznaczonym numerami działek 163/3 i 163/4, położonym w obrębie ewidencyjnym 5 m. Gryfino nadać nazwę „Jana III Sobieskiego” zamiast „ul. Policyjna”,
  • aby nadać nazwę drogom oznaczonym numerami działek 11/2, 89/9 i 89/12 w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, gmina Gryfino nadać nazwę „ul. Wielkopolska” zamiast „ul. Myśliwska”.
    Jeżeli jest to możliwe, Komisja proponuje przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców mającej na celu wybranie nazwy po wcześniejszym przedstawieniu propozycji.

Załącznik nr 2 – Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wnioskuje o desygnowanie Radnego Rady Miejskiej w Gryfinie Ireneusza Sochaja do pracy w Zespole do spraw budżetu obywatelskiego.