Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXXV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i  Bezpieczeństwa  Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XXXIV Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
2/XXXIV Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
3/XXXIV Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
4/XXXIV Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
5/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XXXIV negatywnie pozytywnie negatywnie negatywnie
7/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
12/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie