Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XLV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

 
DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XLV Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
2/XLV Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
3/XLV Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
4/XLV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XLV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XLV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XLV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XLV pozytywnie Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 pozytywnie
9/XLV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
1/XLV Załącznik nr 1 Załącznik nr 3 pozytywnie pozytywnie

 

Załącznik nr 1 – Komisja Rewizyjna wnioskuje, aby w § 2 pkt 2 zmienić zapis dotyczący godzin, w których pobiera się opłaty za postój na: "od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1700".

Załącznik nr 2 – Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wnioskują, aby rozdzielić obwód Nr 17 na dwa obwody głosowania. Jednym obwodem byłby obwód obejmujący sołectwa: Chwarstnica, Osuch, Sobieradz, Mielenko z siedzibą w Szkole Podstawowej w Chwarstnicy. Drugi obwód tworzyłyby sołectwa: Wełtyń, Wirów, Wirówek z siedzibą w świetlicy wiejskiej w Wełtyniu.

Załącznik nr 3 – Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskuje, aby w § 2 pkt 2 zmienić zapis dotyczący godzin, w których pobiera się opłaty za postój na: „od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1700” oraz aby w § 2 pkt 2 ppkt 2) zmienić zapis "za całodniowy postój – 20,00 zł" na "za całodniowy postój – 18 zł".