Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na VIII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/VIII Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
2/VIII Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
3/VIII Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
4/VIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/VIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/VIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/VIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/VIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/VIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/VIII negatywnie negatywnie negatywnie negatywnie
11/VIII Komisja zapoznała się z oceną zasobów pomocy społecznej Komisja zapoznała się z oceną zasobów pomocy społecznej Komisja zapoznała się z oceną zasobów pomocy społecznej Komisja zapoznała się z oceną zasobów pomocy społecznej
12/VIII pozytywnie Komisja nie otrzymała projektu uchwały pozytywnie pozytywnie