Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

DRUK NR

  Komisja
Rewizyjna
Komisja Spraw
Społecznych i Bezpieczeństwa
Publicznego
Komisja Planowania Przestrzennego,
Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony
Środowiska
Komisja Budżetu,
Finansów, Rolnictwa i
Aktywności Gospodarczej
1/XXXIX Komisja przyjęła
sprawozdanie do
wiadomości
Komisja przyjęła
sprawozdanie do
wiadomości
Komisja przyjęła
sprawozdanie do
wiadomości
Komisja przyjęła
sprawozdanie do
wiadomości
2/XXXIX Komisja przyjęła
sprawozdanie do
wiadomości
Komisja przyjęła
sprawozdanie do
wiadomości
Komisja przyjęła
sprawozdanie do
wiadomości
Komisja przyjęła
sprawozdanie do
wiadomości
3/XXXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XXXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XXXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XXXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XXXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XXXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XXXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XXXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XXXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
12/XXXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
13/XXXIX negatywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
14/XXXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
15/XXXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
16/XXXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
17/XXXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
18/XXXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
19/XXXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
20/XXXIX negatywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
21/XXXIX negatywnie Komisja nie otrzymała nowej
wersji projektu uchwały
pozytywnie pozytywnie
22/XXXIX pozytywnie Komisja nie otrzymała projektu
uchwały
pozytywnie pozytywnie