Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na IX sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/IX Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
1-1/IX Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
1-2/IX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2/IX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/IX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/IX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie