Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK  NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu,  Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XXIV Komisja przyjęła   sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
1-1/XXIV Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
1-2/XXIV pozytywnie              pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2/XXIV Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
3/XXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie  
10/XXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
12/XXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
13/XXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
14/XXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
15/XXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
16/XXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
17/XXIV Załącznik nr 1 pozytywnie Załącznik nr 1 Załącznik nr 1
18/XXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
19/XXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
20/XXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie

 

Załącznik nr 1 – Komisje: Rewizyjna, Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej oraz Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wnoszą o:
-  wykreślenie w § 4 słowa „bieżących”,
oraz wprowadzenie 
- § 5a o następującej treści: „termin płatności dla inkasentów to następny dzień po terminie wyznaczonym lub w uzasadnionych przypadkach (nagła choroba, zdarzenie losowe) w kolejnym dniu roboczym, następującym po dniu wyznaczonym.