Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na L sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

 
DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej
1/L pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2/L pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/L pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/L pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/L pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/L pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/L pozytywnie Komisja nie otrzymała
projektu uchwały
pozytywnie Komisja nie otrzymała
projektu uchwały