Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XLII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2/XLII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/XLII nie zajęła stanowiska nie zajęła stanowiska nie zajęła stanowiska nie zajęła stanowiska
4/XLII nie zajęła stanowiska nie zajęła stanowiska nie zajęła stanowiska nie zajęła stanowiska
5/XLII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XLII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XLII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XLII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XLII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XLII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XLII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
12/XLII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
13/XLII Komisja nie otrzymała projektu uchwały pozytywnie pozytywnie pozytywnie