Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XVIII Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości na temat prac nad harmonogramem
2/XVIII Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
3/XVIII Komisja wypracowała sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2015 Komisja wypracowała sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2015 Komisja wypracowała sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2015 Komisja wypracowała sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2015
4/XVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XVIII pozytywnie pozytywnie Załącznik nr 1 pozytywnie
10/XVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
12/XVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
13/XVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
14/XVIII pozytywnie negatywnie negatywnie Komisja w wyniku głosowania nie zajęła stanowiska
15/XVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
16/XVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
 

Załącznik nr 1 – Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wnioskuje, aby § 7 został zmieniony na „Nagroda może być przyznana zawodnikowi, który: uprawia dyscyplinę i konkurencję sportu objętą systemem sportu młodzieżowego w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec; uprawia dyscyplinę i konkurencję sportu objętą programem Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich.