Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na VII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

 

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/VII Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości załącznik nr 1 Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
2/VII Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
3/VII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/VII Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska
5/VII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/VII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/VII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/VII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/VII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/VII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/VII Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska
12/VII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
13/VII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
14/VII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie

Załącznik nr 1 – Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wnioskuje o uzupełnienie sprawozdania o nazwy ogłoszonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino konkursów ofert.