Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

 

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XLI Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/XLI Komisja przyjęła sprawozdanie  do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
3/XLI Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja nie otrzymała sprawozdania
4/XLI Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
5/XLI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XLI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XLI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XLI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XLI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XLI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XLI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
12/XLI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
13/XLI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
14/XLI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
15/XLI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
16/XLI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
17/XLI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
18/XLI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
19/XLI Komisja uznała skargę za zasadną Komisja uznała skargę za bezzasadną Komisja uznała skargę za bezzasadną Komisja nie zajęła stanowiska
20/XLI Komisja uznała skargę za bezzasadną Komisja uznała skargę za bezzasadną Komisja uznała skargę za bezzasadną Komisja uznała skargę za bezzasadną
21/XLI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie