Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XIX sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XIX Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja nie otrzymała informacji
2/XIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/XIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XIX Komisja nie uwzględniła wezwania Komisja nie uwzględniła wezwania Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska
10/XIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie